Kontakt

Obecní knihovna Kružberk je umístěná v bývalé zakladní školé (naproti obecnímu úřadu)

Tel.:  608 183 526 knihovnice A. Rýznarová

E-mail: knihovnakruzberk1@centrum.cz

Kontaktujte nás