Ceník služeb

Základní služby
Půjčování knih a časopisů zdarma
Přístup na Internet zdarma
Manipulační poplatek spojený s registrací
Registrační poplatek zdarma
Poplatky z prodlení - upomínky
1. upomínka  
2. upomínka  
3. upomínka  

 

Nevrátí-li čtenář po 3. upomínce zapůjčenou knihu, musí ji nahradit za ztracenou knihu s podobnou tématikou nebo uhradit cenu ztacené knihy v její plné výši.